Grænsekvadrillen

 Folkedansere og Spillemænd

 
 

Velkommen

 

Foreningen

 

- i korte træk

 

- medlemskab

 

- generalforsamling

 

Bestyrelsen

 

Dansested

Dragter

 

- dragtsyning

 

- dragtudlejning

 

- dragtudstilling

 

Kalender

 

Fotoalbum

 

Links

Dragtudvalg

                              

Formand:

 

 

 

Udvalgsmedlemmer:

 

 

Birte Moshage

birteogorla@moshage.dk

tlf. 2067 3294

 

Hanne Lorenzen

Karin Becker

Marianne Jepsen

Mary Christiansen

 

Suppleanter:

 

 

Kirsten Engel

Rigmor Laumark Møller

 

Om dragtudvalget

 

Dragtudvalget blev nedsat 28. marts 1966 - et halvt år efter foreningen Grænsekvadrillen Folkedansere og Spillemænd blev stiftet. Det første udvalg bestod af Agnes Jørgensen (formand), Frida Justensen (kasserer) og Grethe Olesen (sekretær).

 

Der var dengang stor efterspørgsel på dragter og der blev syet mange dragter de første år. Der blev lavet mønstre, klippet og ydet syvejledning en gang om ugen - i begyndelsen blev der syet hjemme hos Agnes Jørgensen, hvor der var indrettet systue i kælderen. I 1979 blev der indgået kontrakt med kommunen om lokaler på Valdemarstoft - nu Oldemorstoft. Her blev der indrettet systue og på loftet et rum til alle foreningens dragter.

 

Her mødes vi stadig til dragtsyning, dog ikke på faste tidspunkter, da interessen for dragter ikke længere er så stor.

 

Dragtudvalget har gjort meget for at få interesserede til at melde sig på dragtsyningskursus og flere har deltaget i den 6-årige uddannelse.

 

Agnes Jørgensen valgte i foråret 2013 at træde ud af dragtudvalgets bestyrelse efter næsten 50 års indsats.

 

Webdesign